Back

ⓘ Ekonomie - Ekonomie, Blou-ekonomie, Gemengde ekonomie, van Namibië, Sirkulêre ekonomie, Landbou-ekonomie, Depositobewys ..                                               

Ekonomie

Ekonomie is die sosiale wetenskap wat die produksie en verbruik van meetbare middele bestudeer. Dit behels die analise van die produksie, verspreiding en verbruik van goedere en dienste. Volkshuishouding is n verouderde term vir ekonomie. Ekonomie word "positief" genoem wanneer dit poog om die gevolge van verskillende keuses aan die hand van n stel aannames te verduidelik en "normatief" wanneer dit n sekere aksie voorskryf. Die onderwerp word breedweg verdeel in twee hoof vertakkings: mikro-ekonomie, wat gemoeid is met indiwiduele instansies, soos huishoudings en ondernemings, en makro-eko ...

                                               

Blou-ekonomie

Blou-ekonomie is n term in die ekonomie wat verband hou met die benutting en bewaring van die mariene-omgewing. Die omvang van interpretasie daarvan wissel van organisasie tot organisasie.

                                               

Gemengde ekonomie

n Gemengde ekonomie is n ekonomie wat elemente van private en staatsbeheer bevat en karakteristieke van beide n kapitalistiese en sosialistiese bestel reflekteer.

                                               

Ekonomie van Namibië

Die ekonomie van Namibie is sterk afhanklik van die ontginning en verwerking van minerale vir uitvoer, en mynwese maak 20% uit van die BBP. Ryk alluviale diamantneerslae maak van Namibie n primêre verskaffer van edelsteen-kwaliteit-diamante. Namibie is die vierde-grootste uitvoerder van nie-brandstofminerale in Afrika, die wêreld se vyfde-grootste vervaardiger van uraan, en die vervaardiger van groot hoeveelhede lood, sink, tin, silwer en tungsten. Die mynwese-sektor verskaf werk aan sowat drie persent van die bevolking, terwyl omtrent die helfte van die bevolking van selfversorgende landb ...

                                               

Sirkulêre ekonomie

n Sirkulêre ekonomie is n ekonomiese stelsel wat daarop gemik is om afval en die onvolhoubare en voortdurende gebruik van hulpbronne uit te skakel. Sirkelstelsels fokus op hergebruik, deel, herstel, opknapping, hervervaardiging en herwinning om n geslote sirkelstelsel te skep, wat die gebruik van hulpbroninsette, afval, besoedeling en koolstofvrystellings tot die minimum beperk. Die sirkulêre ekonomie het ten doel om produkte, toerusting en infrastruktuur langer in gebruik te hou en sodoende die produktiwiteit van hierdie hulpbronne te verbeter. Al die "afval" moet "voedsel" word vir n and ...

                                               

Landbou-ekonomie

Landbou-ekonomie is n sosiale wetenskap wat oorspronklik die beginsels van ekonomie toegepas het op die produksie van gewasse en veeboerdery. Landbou-ekonomie het spesifiek gehandel oor grondgebruik. Die fokus was om die opbrengste van gewasse te optimaliseer. Gedurende die 20ste eeu het die wetenskap uitgebrei om n baie breer veld te dek. Hedendaagse landbou-ekonomie het n wye veld van gespesialiseerde areas waarvan baie met ekonomie, finasies en statistiek oorvleuel. Ekonomie word in die bree gedefinieer as die wetenskap van hulpbrontoewysing Landbou-ekonomie kan gedefinieer word as die ...

                                     

ⓘ Ekonomie

 • Ekonomie is die sosiale wetenskap wat die produksie en verbruik van meetbare middele bestudeer. Dit behels die analise van die produksie, verspreiding
 • Blou - ekonomie is n term in die ekonomie wat verband hou met die benutting en bewaring van die mariene - omgewing. Die omvang van interpretasie daarvan
 • n Gemengde ekonomie of gebalanseerde ekonomie is n ekonomie wat elemente van private en staatsbeheer bevat en karakteristieke van beide n kapitalistiese
 • Landbou - ekonomie is n sosiale wetenskap wat oorspronklik die beginsels van ekonomie toegepas het op die produksie van gewasse en veeboerdery. Landbou - ekonomie
 • n Sirkulêre ekonomie dikwels bloot sirkulariteit genoem of ook kringloopekonomie is n ekonomiese stelsel wat daarop gemik is om afval en die onvolhoubare
 • Die ekonomie van Namibië is sterk afhanklik van die ontginning en verwerking van minerale vir uitvoer, en mynwese maak 20 uit van die BBP. Ryk alluviale
 • Mikro - ekonomie uit die Griekse voorvoegsel mikros wat klein beteken is n tak van ekonomie wat die gedrag van individue en firmas bestudeer ten opsigte
 • Ekonomie van skaal is n kenmerk van n vervaardigingsproses waarin n toename in die skaal van die onderneming, n afname in die langtermyn - gemiddelde
 • Verskaffers in die ekonomie is dié persone of instansies wat goedere en dienste aan ander verskaf sodat hulle hul produkte of dienste kan maak of verkoop
 • Die ekonomie van Benin is nog onderontwikkel en word veral deur die landbousektor en klein bedrywe oorheers, wat ook die grootste bydrae tot die ekonomiese
 • die derde grootste ekonomie na Duitsland en die Verenigde Koninkryk in Europa en die sesde grootste ter wêreld. Die Franse ekonomie is hoogs modern en
                                     
 • In ekonomie bestaan Kapitaal uit enigiets wat n persoon se mag kan verbeter om ekonomies nuttige werk te verrig. Gewoonlik is dit geld wat n mens in
 • Makro - ekonomie is gemoeid met die studie van ekonomiese verwantskappe op die makro - en gewoonlik die nasionale vlak. Die vakgebied word tradisioneel verdeel
 • Die ekonomie van Zimbabwe is in vergelyking met die meeste ander Afrikalande hoogs ontwikkeld en het al n hoë vlak van industrialisering bereik. Nogtans
 • Die ekonomie van Indië is die sesde grootste ter wêreld ten opsigte van nominale BBP en die derde grootste ten opsigte van koopkragpariteit. Met n gemiddelde
 • binnelandse produk of BBP, is een van die meganismes waarmee die grootte van die ekonomie daarvan gemeet kan word. Die BBP van n land word gedefinieer as die algehele
 • Die Ekonomie van Suid - Afrika is tans die derde grootste in Afrika ná dié van Nigerië en Egipte asook een van die belangrikstes in die Suidelike Halfrond
 • iemand wat homself met die wetenskap van die ekonomie besig hou of dit toepas. So n persoon kan die ekonomie bestudeer, stimuleer, teorieë en konsepte ontwikkel
 • die land bewerkbaar is, was landbou die steunpilaar van die Andorrese ekonomie tot met die oplewing in toerisme. Skaapboerdery was die oorwegende landbou - aktiwiteit
 • Die kommersiële gebruik van ruimte die ruimte - ekonomie is die verskaffing van goedere of dienste van kommersiële waarde deur gebruik te maak van toerusting
 • Ontbondeling of ontknoping is in ekonomie die verdeling van n maatskappy in meer maatskappye wat verskillende dienste lewer. Dit is die teenoorgestelde
 • ekonomie politiek en godsdiens eerder as deur geografiese afbakening. Vandag het die term Wes - Europa minder met geografie en meer met die ekonomie te
                                     
 • Pretoria, Suid - Afrika. Dit is eers onlangs ontwikkel en het n beperkte ekonomie Dit is gestig deur afstammelinge van die oorspronklike Voortrekkers of
 • gelewer. Tot by die vroeë sewentigerjare van die 20ste eeu het die land se ekonomie in die rigting van n nywerheidsland beweeg. Politieke onluste, sanksies
 • aan liggaamsvloeistowwe. Die effekte wat vigs op ondernemings en op die ekonomie het, is baie kompleks. Sommige ondernemings word meer ernstig deur die
 • minister van ekonomie en tussen 1963 en 1966 as tweede bondskanselier van Wes - Duitsland gedien het. Erhard, wat sy doktersgraad in ekonomie aan die Johann
 • 1981 van n hoofsaaklik agrariese staat tot n moderne, diensgebaseerde ekonomie ontwikkel wat ekonomiese voordeel kon trek uit die lidmaatskap in die EU
 • Die primêre sektor van die ekonomie is dié sektor van n ekonomie wat direk gebruik maak van natuurlike hulpbronne. Dit sluit landbou, bosbou, visvang en mynbou in
 • alumni tel. Hy het as die finansiële inspekteur vir die Ministerie van Ekonomie gewerk en het daarna bankier geword by Rothschild & Co. Hy was lid van
 • sterrekunde, informatika, matematiese biologie, statistiek en matematiese ekonomie wat aanlyn geraadpleeg kan word. In bepaalde gebiede van die wiskunde en
                                               

Depositobewys

n Depositobewys is n verhandelbare instrument wat deur n bank uitgereik word om n buitelandse maatskappy se genoteerde effekte te verteenwoordig. Die depositobewyse verhandel op n plaaslike effektebeurs, maar die onderliggende aandele word deur die buitelandse bank besit. Depositobewyse bemoontlik buitelandse belegging deurdat beleggers nie geld buite die land hoef te neem nie.

Encyclopedic dictionary

Translation

Noordwes.

Pandemie kwartaal uitslae: diagnose nie goed vir SA ekonomie. EKONOMIE UIT BY INTERNASIONALE DOEANE. DAG BYEENKOMS. PRETORIA, Vrydag 24 Januarie 2020 Die Suid Afrikaanse Inkomstediens ​SARS. University of noordwes. Ekonomie Archives ProVérte Wealth and Risk Management in the. Die koronavirus pandemie het julle lewens ontwrig en ons ekonomie benadeel. Die erns daarvan sal in die komende weke en maande steeds. Pu vir cho. Nuwe wt oor IE Regte Dalk Hupstoot vir SA Ekonomie Innovus. BBP syfers beklemtoon landbousektor as ruggraat van die ekonomie GDP numbers emphasises agriculture as the backbone of the economy.

Die ekonomie van vervanging.

Die swakste gevaar het en die blou die bes presterende bateklas aan. die grootste ekonomie – die VSA – wie se skuld tot BBP verhouding. Ekonomie Archives Solidariteit Blog. Groen en Blou ekonomie programme dra by tot die ontwikkeling en groei van die groen en blou sektor industrieë in plaaslike gemeenskappe.


GRAAD 11 NOVEMBER 2012 EKONOMIE MEMORANDUM.

Beplande, Mark en Gemengde Ekonomie. Voordele en Nadele. Rolspelers in die ekonomie Geslote ekonomie en oop ekonomie. Opdrag. TERMYN 2. UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE UNIVERSITEIT UWC ETD. Jy sal ons arbeidsmag en gemengde ekonomie deeglik bestudeer. Jy sal van marksektore en verhoudings tussen markte leer. Jy sal ook aktuele kwessies soos.

Articles – Afrikaanse Taalmuseum en monument.

Die algemene lae reproduksietempo van Vleisbeeste in Suidelike Afrika noodsaak nougesette beplanning en doeltreffende, ekonomiese. Afrika blom, Suid Afrika verwelk Rapport Institute Of Race. English: Approximately 70 % of the Namibian population depends on Bowendien bly landbou n belangrike ekonomiese sektor in Namibië, omdat die.

03060064 Curriculum.

Die toevoeging van n sirkulêre indrukkraal verseker dat vee nie die eindpunt van die drukgang kan sien nie sodat hulle sonder onnodige stres in die drukgang. Ditsem Nuus Oktober 2018 Uitgawe. Ekonomie ten opsigte van taalgebruik is n verdere aspek wat kognitief van die identifiserende beskrywing van die betekeniselemente sirkulêr van aard is. 2. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. 6.5.2 Baccalaureusprogram in Landbou ekonomie BScAgric magnetiese ​resonansspektroskopie, massaspektrometrie, sirkulêre dichroïsme, optiese rotasie. Herwin hergebruik verminder Domain dik.za. Sirkulêre ekonomie: beginsels, ooreenkomste, bedrywe, sakemodelle Die irkulêre ekonomie dit i n paradigma wat die iklie e vloei van ontginning, tran forma ie,.


Ngos nwu.

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Dekaan: Prof S du. Landbou ekonomie is n sosiale wetenskap wat oorspronklik die beginsels van ekonomie toegepas het op die produksie van gewasse en veeboerdery. Landbou ekonomie het spesifiek gehandel oor grondgebruik. Die fokus was om die opbrengste van gewasse te. Universiteit van die noordwes. Landbou Akademie Hoërskool Reitz. Suid Afrika Departement Van Landbou Ekonomie En Bemarking Afdeling Landbouproduksie Ekonomie Die koste en inkomstestruktuur van die verbouing en. Nwupukke. Phillip Oosthuizen Sernick. LANDBOU EKONOMIE & BEMARKING located in Pongola, South Africa. LANDBOU EKONOMIE & BEMARKING Address, Phone number, Email, Website,​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →