Back

★ Kerkslawies - artikels met gnd-identifiseerders ..Kerkslawies
                                     

★ Kerkslawies

Kerkslawies of Nuwe Kerkslawies is die konserwatiewe liturgiese taal van die Slawies-Ortodokse kerke in Bulgarye, Pole, Tsjeggie, Slowakye, Rusland, Serwie, Montenegro, Bosnie en Herzegowina, Noord-Masedonie en Oekraïne. Dit verskyn ook soms in die dienste van die Ortodokse Kerk in Amerika en is tot die laat 17de en vroee 18de eeu in die Roemeense Ortodokse kerke gebruik, sowel as in die vroee Middeleeue deur die Rooms-Katolieke Kroate. Dit word ook deur sommige kerke gebruik wat hulself nie as Ortodoks beskou nie, maar wat in gemeenskap met die Ortodokse Kerk is, soos die Masedoniese en die Montenegrynse Ortodokse Kerk en die Russiese Ware Ortodokse Kerk.

Die taal het teen die vroee 12de eeu uit Ou Kerkslawies gevloei toe individuele Slawiese tale begin ontstaan het en die liturgiese taal se uitspraak, grammatika, woordeskat en ortografie by die plaaslike gesproke taal aangepas is. So het verskillende plaaslike hersiene weergawes die lig gesien.

Kerkslawies is aanvanklik ook in die Glagolitiese alfabet geskryf, maar deesdae word net die Cyrilliese alfabet gebruik. Dit was ook tot in die 18de eeu ’n skryftaal in Rusland. Die eerste Kerkslawiese boek wat verskyn het, was die Missale Romanum Glagolitice 1483 in Glagolities. Dit is in 1491 gevolg deur vyf Cyrilliese liturgiese boeke. Moderne Russies bevat nog steeds baie Kerkslawiese elemente.

                                     

1. Hersienings

Verskeie Kerkslawiese hersienings is in die Middeleeue as ’n liturgiese en letterkundetaal in alle Ortodokse lande noord van die Middellandse See gebruik, selfs in gebiede waar die plaaslike bevolking nie Slawies was nie veral in Roemenie. In onlangse eeue is Kerkslawies in nie-Slawiese lande geheel en al deur plaaslike tale vervang. Selfs in sommige Slawies-Ortodokse lande word die moderne taal deesdae in ’n meerdere of mindere mate vir liturgiese doeleindes aangewend. In die Russies-Ortodokse Kerk, wat sowat die helfte van alle Ortodokse gelowiges insluit, word Kerkslawies feitlik uitsluitlik gebruik. Daar is egter gemeentes wat ander tale gebruik:

 • "Etniese" gemeentes in Rusland gebruik gedeeltelik of volledig hul eie taal: Tsjoewasjies, Mordwiens, Mari, Tataars, Sacha Jakoeties, ens.
 • Outonome afdelings van die Russies-Ortodokse Kerk gebruik vertalings in die taal van die plaaslike gemeenskap: Oekraïens, Belarussies, Roemeens, Japannees en Chinees.
 • Volgens die besluit van die Alrussiese Kerkraad van 1917–1918 kan dienste in individuele gemeentes in Russies en Oekraïens gehou word as dit deur kerkowerhede goedgekeur is.
 • Gemeentes in die diaspora, insluitende dié in die Russies-Ortodokse Kerk Buite Rusland, gebruik dikwels plaaslike tale: Engels, Frans, Spaans, Duits, ens.

Kerkslawies of Nuwe Kerkslawies, ’n naam wat deur F.V. Mareš voorgestel is eintlik ’n kombinasie van minstens vier verskillende dialekte hersienings, met verskille tussen hulle in woordeboeke, spelling, fonetika, ens. Die mees algemene hersiening, die Russiese een, het op sy beurt verskeie plaaslike subdialekte met effens verskillende uitsprake.

                                     

1.1. Hersienings Russiese standaardweergawe

In Russies word Kerkslawies op dieselfde manier as Russies uitgespreek, met ’n paar uitsonderings:

 • In Kerkslawies kom okanje en jekanje voor, dit is die afwesigheid van vokaalreduksie in onbeklemtoonde lettergrepe. ’n O en е in onbeklemtoonde posisies word altyd onderskeidelik. Ander verskille weerspieel die verskille tussen die palatalisasiereels van die twee tale en uitspraakverskille van г en щ, ens.
                                     

1.2. Hersienings Ou Moskouse hersiening < / h3>

Die Ou Moskouse hersiening word deur Ougelowiges gebruik. Die alfabet is dieselfde as die een van die Sinodale hersiening, maar daar is verskille in spelling omdat die Ou Moskouse hersiening in die algemeen ’n ouer ortografie en grammatika weergee van voor die 1650s. < / p>

                                     

1.3. Hersienings Kroatiese hersiening < / h3>

Dit is in beperkte gebruik onder Kroatiese Katolieke. Tekste word in die Kroatiese Latynse alfabet gedruk met die byvoeging van die letter ě vir jat of in die Glagolitiese skrif. < / p>

                                     

1.4. Hersienings Tsjeggiese hersiening < / h3>

Dit is in baie beperkte gebruik onder Tsjeggiese Katolieke. Dit is gerestoureer eintlik ontwikkel deur prof. Vojtěch Tkadlčík. < / p>.

                                     

2. Grammatika en styl

Hoewel die verskillende hersienings plek-plek verskil, toon almal die neiging om die oorspronklike Ou Kerkslawies by die plaaslike Slawiese streektaal aan te pas. Verbuigings volg die antieke patroon, met ’n paar vereenvoudigings. Al ses die oorspronklike werkwoordtye, sewe naamvalle en drie getalle numeri word net so in geskrifte gebruik, maar in nuwe tekste word probeer om argaïese konstruksies te vermy – skrywers verkies variante wat nader aan die moderne Russiese sintaks is en beter deur Slawiers verstaan word.

In die Russiese hersienings word die jers ъ en ь nog gebruik en stem dit min of meer met die gebruik in Russies ooreen, hoewel die ъ aan die einde van woorde nog in Kerkslawies geskryf word. Die joese word dikwels vervang of verander in ooreenstemming met die 16de- en 17de-eeuse Russiese patroon. Die jat word steeds gebruik, met groter aandag aan die antieke etimologie as wat in die 19de-eeuse Russies die geval was. Die letters ksi, psi, omega, ot en izjitsa word behou, sowel as die gebruik van letters vir syferwaardes, die gebruik van beklemtoningsaksente en die afkortings, of titla, vir heilige name.

Die woordeskat en sintaks word gewoonlik effens gemoderniseer om dit meer verstaanbaar te maak. Van die antieke voornaamwoorde is veral uit geskrifte gehaal soos етеръ /jeter, "’n sekere persoon, ens." → нѣкій in die Russiese hersiening). In baie, maar nie alle, gevalle is die onvoltooide verlede tyd vervang met die voltooide verlede tyd.

Verskeie ander moderniserings van klassieke uitdrukkings het van tyd tot tyd plaasgevind. Die begin van die Evangelie volgens Johannes, volgens tradisie die eerste woorde wat sints Cyrillus en Methodius neergepen het, искони бѣаше слово "In die begin was die Woord daar" is verander na искони бѣ слово in die Ostrogbybel Острожская Библия, Ostrozjskaja Biblija van Iwan Fjodorof 1580 / 81 en na въ началѣ бѣ слово in die Elisabethaanse Bybel Елизаветинская Библия, Jelizawetinskaja Biblija van 1751 wat steeds in die Russies-Ortodokse Kerk gebruik word.                                     

3. Eksterne skakels

 • Virtuele toetsbord, Kerkslawies.
 • Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Kerkslawies.
 • Probleme met rekenaarinwerkingstelling ru.
 • Ortodokse liturgiese tekste in Kerkslawies.
 • Hierdie artikel is vertaal uit die Engelse Wikipedia.
                                     
 • Ou Kerkslawies словѣ ньскъ ѩзыкъ, soms ook Oudbulgaars of Oudslawies genoem is die oudste Slawiese skryftaal. Dit dateer uit die tweede helfte van die
 • groepeer die laaste vier baie keer saam as Serwo - Kroaties Kerkslawies en Ou Kerkslawies Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Suid - Slawiese
 • kleinletter: ѿ is n letter van die ou Cyrilliese alfabet wat nog net in Kerkslawies gebruik word. Dit word ot genoem. Howel dit van die letters omega
 • Hierdie taal is nog nou verwant aan die oudste Slawiese skryftaal, Ou Kerkslawies of Oud - Bulgaars waarvan die oudste tekste uit die 9de eeu dateer. Die
 • Dit staan vir n e met n j - klank vooraan dit stem dus ooreen met die Russiese е en Serwiese je Die letter is ook in Ou Kerkslawies gebruik.
 • ѣ of jat is n letter van die Ou Cyrilliese alfabet wat nog net in Kerkslawies gebruik word. Dit het waarskynlik aanvanklik die lang klinker æː voorgestel
 • kleinletter: ѱ is n letter van die Ou Cyrilliese alfabet wat nog net in Kerkslawies gebruik word. Dit is afgelei van die Griekse letter psi Ψ, ψ Dit is
 • heeltemal verskillende funksies in dié twee tale. Die letter het in Ou Kerkslawies voorgekom en is toe jer genoem. Die jer was oorspronklik n klinker en
 • Methodius die liturgiese en kanonieke geskrifte van die Ortodokse Kerk in Kerkslawies vertaal het. Daarvoor het hulle die eerste Slawiese alfabet, die Glagolitiese
 • izjitsa is n letter van die Ou Cyrilliese alfabet wat nog net in Kerkslawies gebruik word. Dit is van die Griekse letter ipsilon Υ, υ afgelei. Dit
 • taalstyle in Russies Kerkslawies Russiese skryf - en Russiese omgangstaal en trek hy n lyn tussen die oorgelewerde Kerkslawies en Russies. Aan die eersgenoemde
 • Russies - Ortodokse Kerk. Dit is die derde volledige gedrukte weergawe in Kerkslawies en is in 1751 in Rusland gepubliseer onder, en met die hulp van, die


                                     
 • letter theta Θ θ Dit het ook die syferwaarde 9 gehad. In tradisionele Kerkslawies is die middelste lyn sowat twee keer so wyd as die hoofdeel van die letter
 • Ou Kerkslawies Кѷрилловица, Kirillowitsa is die oudste skrif wat vir n Slawiese taal ontwerp is. Dis omstreeks 862 - 863 ontwerp vir Ou Kerkslawies deur
 • simbool wat aanvanklik in vroeë Cyrilliese manuskripte soos dié in Ou Kerkslawies gebruik is. Dit is afgelei van die Griekse woord τίτλος, titel Vergelyk
 • Die Primêre Kroniek Ou Kerkslawies Повѣсть времяньныхъ лѣтъ Russies: Пóвесть врéменных лет, Powest wremennich ljet Oekraïens: Пóвість врéмяних літ
 • en Methodius 826 827 - 869, 815 - 885 Grieks: Κύριλλος καὶ Μεθόδιος Ou Kerkslawies Кѷриллъ и Меѳодїи was twee broers wat Bisantynse Christelike teoloë
 • mitologie word n draak onder meer zmei Russies en Bulgaars zmi Ou Kerkslawies en Oekraïens zmaj Serwies, Kroaties, Bosnies en Sloweens en żmij
 • Eerste Bulgaarse Ryk ontwikkel vir die skryf van godsdienstige tekste in Kerkslawies Dit het die fonologiese basis van die ouer Glagolitiese alfabet gevolg
 • alfabet, asook n paar koppelletters. Hierdie bykomende letters is in Ou Kerkslawies gebruik vir klanke wat nie in Grieks aangetref word nie. Die Glagolitiese
 • Christelike geloof in 988 en die vestiging van die Suid - Slawiese Ou Kerkslawies as die liturgiese en skryftaal. Daar is min dokumente uit die tyd en
                                     
 • vertalings van die Bybel en die eerste volledige gedrukte weergawe in Ou Kerkslawies Dit is in 1581 in Ostroh in die Pools - Litause Gemenebes tans in Oekraïne
 • van Bybelvertalings in Rusland begin met weergawes van die Bybel in Ou Kerkslawies Die Elisabethaanse Bybel Russies: Елизаветинская Библия, Jelizawetinskaja
 • Володимир in Oud - Oos - Slawies en moderne Oekraïens, Wladimir Владимир in Ou Kerkslawies en moderne Russies, Valdamarr in Oud - Noors en Valdemar in moderne Skandinawiese
 • Davíd Latyn: Davidus, David Ge ez: ዳዊት, Dawit Armeens: Դաւիթ, Dawitʿ Kerkslawies Давíдъ, Davidŭ moontlike betekenis: geliefde een was die tweede
 • vertalings van Griekse geskrifte, en dié dubbele betekenis is dus na Kerkslawies en later Russies oorgedra. Tsaar is dus vir keisers asook vir Bybelse
 • taalkundige wetenskappe na die Suid - Slawiese invloed en Ou Kerkslawies gepraat. Ou Kerkslawies het sy oorsprong in die huidige Bulgarye, en die meeste Oud - Slawiese
 • Slowakistiek, Slowenistiek, Sorabistiek en Oekraïnistiek. Na die studievelde Ou - Kerkslawies en Oer - Slawies word soms ook as Ouslawistiek, Paleoslawistiek of Kerkslawistiek
 • dialekte met Oos - Slawiese superstratum of bolaag naamlik, Russiese Kerkslawies Russies en Ou Roeteens gesien behoort te word. Die mengsel is n gevolg
 • tale soos Duits of Italiaans. Serwies is in besonder afgelei van Ou Kerkslawies en het meer Russiese invloede. In die loop van die geskiedenis is die

Users also searched:

kerkslawies, artikels met gnd-identifiseerders. kerkslawies,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →