ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Vervalproduk

In kernfisika is n vervalproduk, ook bekend as n dogterproduk, dogterisotoop of dogternuklied, n nuklied wat ontstaan as gevolg van die radioaktiewe verval van n moederisotoop of die voorgangernuklied. M.a.w. die dogterproduk kan stabiel wees of ...

                                               

Vlam

n Vlam is die sigbare, gasagtige deel van n vuur wat lig uitstraal. Dit word veroorsaak deur n hoogs eksotermiese reaksie. As n vuur warm genoeg is om die gasagtige komponente te ioniseer vorm dit n plasma. Die kleur en temperatuur van n vlam is ...

                                               

Was

Onder wasse word n groot versameling vetterige vastestowwe verstaan, wat gewoonlik uit n mengsel van lipiede en/of alkane met n taamlik hoe molekulêre massa bestaan. Wasse het gewoonlik die volgende eienskappe: Hulle los op in organiese oplosmidd ...

                                               

YAG

YAG in n afkorting van yttriumaluminiumgranaat. Dit is n sintetiese vastestof met formule Y 3 Al 5 O 12 of {Y 3 }O 12. YAG vorm kubiese kristalle wat n struktuur het wat dieselfde is as die mineraal granaat sn. Dit is moontlik om groot enkelkrist ...

                                               

Afstand

Afstand is n numeriese beskrywing van hoe ver objekte van mekaar is. Afstand word tipies gemeet in: Britse eenhede: Myl, voet, duim. SI-eenhede: meter en al die vorme van meter, bv kilometer, sentimeter, millimeter, ens.

                                               

Bernoulli-beginsel

In fisika, hidrolika en vloeidinamika verwys die Bernoulli-beginsel na die verskynsel dat vir die meeste onsaampersbare vloeiers waar geen werk op die vloeistof uitgeoefen word nie, n toename in die snelheid van die vloeistof gepaard gaan met n a ...

                                               

Brownse beweging

Robert Brown, n Skotse plantkundige, het die beweging van stuifmeel in n vloeistof onder n mikroskoop ondersoek. Hoewel dit dooie materiaal was, het die deeltjies onreelmatig en willekeurig in alle rigtings beweeg.

                                               

Coulomb se wet

Die elektrostatiese krag tussen twee puntladings is direk eweredig aan die produk van die ladings en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen die ladings. Die formule is: F C = k ⋅ Q 1 ⋅ Q 2 r 2 {\displaystyle F_{C}=k\cdot {\fra ...

                                               

Deeltjiefisika

Deeltjiefisika is ’n onderafdeling van fisika wat die aard bestudeer van subatomiese deeltjies waaruit alle materie en straling bestaan. Ook die interaksie tussen die deeltjies word ondersoek. Die huidige stel basiese velde en hul dinamika word s ...

                                               

Druk

Druk is n intensiewe fisiese grootheid van termodinamiese stelsels. Druk word gewoonlik uitgedruk as n krag wat oor n oppervlakte uitgeoefen word en kan wiskundig as volg uitgedruk word: P = F A of P = d F d A {\displaystyle P={\frac {F}{A}}\ {\m ...

                                               

Elektriese drywing

Die elektriese drywing van n elektriese apparaat is n grootheid vir die hoeveelheid energie wat die apparaat binne n bepaalde tydseenheid gebruik. Die mees gebruikte eenheid vir elektriese drywing is die watt. Die elektriese drywing word deurgaan ...

                                               

Ewigdurende beweging

Ewigdurende beweging is n eienskap van n voorgestelde meganiese stelsel wat sodanig gekonstrueer is dat dit, sodra dit aan die gang gesit is, vir altyd sal aanhou beweeg sonder enige eksterne energiebron. Vir ewigdurende beweging om plaas te vind ...

                                               

Faraday se wet

Faraday se wet word gewoonlik uitgedruk as: Vir n draadlus in n magneetveld word die magnetiese vloed Φ B {\displaystyle \Phi _{B}} gedefinieer vir enige oppervlak Σ {\displaystyle \Sigma } waarvan dié se grens die gegewe lus is. Aangesien die dr ...

                                               

Golflengte

Die golflengte van ’n sinusvormige golf is in fisika die ruimteperiode van die golf, met ander woorde die afstand tussen ooreenstemmende herhalings in die vorm daarvan, byvoorbeeld hoogte- of laagtepunte. Dit is dus die omgekeerde van die frekwen ...

                                               

Higgsveld

Die Higgsveld is ’n teoretiese en onsigbare energieveld wat deur die hele heelal voorkom. Dit het net ná die Groot Knal ontstaan. Dit is genoem na die Britse fisikus Peter Higgs, wat ’n meganisme ontwikkel het waarvolgens deeltjies massa verkry. ...

                                               

Histerese

Histerese is die afhanklikheid van n stelsel, nie net op sy huidige omgewing nie, maar ook op die voorafgaande omgewing. Hierdie afhanklikheid ontstaan ​​omdat die stelsel in meer as een interne staat kan verkeer. Om die toekomstige ontwikkeling ...

                                               

Hoekmomentum

In fisika is die hoekmomentum die rotasie ekwivalent van lineêre momentum. Dit kan meer spesifiek beskryf word as die moment van lineêre momentum. Die hoekmomentum van n voorwerp bly konstant indien daar geen eksterne moment toegepas word nie.

                                               

Inersiestelsel

’n Inersiestelsel is in die natuurkunde ’n koördinatestelsel waarin voorwerpe, waarop geen krag uitgeoefen word nie, stilstaan of ’n eenparige reglynige beweging uitvoer. Newton se bewegingswette is hier van toepassing: voorwerpe verander slegs v ...

                                               

Kleurlading

’n Kleurlading in teoretiese fisika is ’n eienskap van kwarke en gluone wat verband hou met die deeltjies se sterk wisselwerkings in die teorie van kwantum-chromodinamika. Daar is geen verband tussen die "kleur" van kwarke en gluone en kleure wat ...

                                               

Kwantum

Kwantummeganika is ’n stel beginsels wat die fisiese realiteit beskryf op die subatomiese vlak van materie molekules en atome en die subatomiese elektrone, protone en selfs kleiner deeltjies. Hierdie beskrywings sluit die gelyktydige golf-agtige ...

                                               

Kwantummeganika

Kwantummeganika is ’n natuurkundige teorie wat die gedrag van materiedeeltjies en die energie wat met die wisselwerking van die deeltjies gepaard gaan, beskryf. Dit is veral belangrik in die verklaring van verskynsels op atomiese en subatomiese s ...

                                               

Massa-energieverband

Die massa-energieverband is ’n verband tussen die natuurkundige groothede massa en energie wat in 1905 deur Albert Einstein afgelei is uit sy spesiale relatiwiteitsteorie. Die formule wat dié verband weergee, E = mc 2, is die bekendste formule ui ...

                                               

Natuurkundige konstante

In die wetenskap is ’n natuurkundige konstante ’n fisiese grootheid waarvan die waarde nooit verander nie, byvoorbeeld ligsnelheid in ’n vakuum. Dit verskil van ander fisiese groothede soos temperatuur, druk en elektriese veldsterkte, wat in tyd ...

                                               

Nodus (fisika)

In die fisika is n nodus n punt in die lengte van n staande golf waar die golf die minimum amplitude het. Byvoorbeeld, in n snaarinstrument se vibrerende snaar is die punte van die snaar nodusse. Deur die posisie van die eindnodus te verander, ve ...

                                               

Periodieke neiging

Periodieke neigings is neigings of patrone of tendense wat regdeur die periodieke tabel waargeneem kan word, soos byvoorbeeld elektronrangskikkings en ionisasie-energiee.

                                               

Philosophical Transactions of the Royal Society

Die Philosophical Transactions of the Royal Society is n wetenskapsjoernaal gepubliseer deur die Royal Society. Dit het in 1665 ontstaan, wat dit die eerste joernaal ter wêreld maak wat uitsluitlik aan wetenskap gewy is. Dit is sedertdien ononder ...

                                               

Piëso-elektrisiteit

Pieso-elektrisiteit is die vermoe van sommige materiale om n elektriese potensiaalverskil te veroorsaak wanneer daar n meganiese spanning daarop uitgeoefen word. Dit kan die vorm neem van n skeiding van elektriese lading oor n kristalrooster. As ...

                                               

Puls

n Puls is enige eenmalige versteuring wat deur n medium beweeg. Die puls beweeg altyd weg vanaf die oorsprong van die versteuring. Daar bestaan twee soorte pulse wat deur n medium kan beweeg: indien die versteuring loodreg is op die rigting waari ...

                                               

Puntdeeltjie

n Puntdeeltjie is n idealisering van deeltjies wat volop gebruik word in fisika. Sy kenmerk is dat dit nie grootte besit nie: nul-dimensioneel, betekenende dat dit nie ruimte in beslag neem nie. n Puntdeeltjie is n gepaste voorstelling van enige ...

                                               

Radio-aktiewe verval

Radioaktiewe verval is die proses waarmee n onstabiele atoomkern sy energie verloor deur straling in die vorm van partikels of elektromagnetiese golwe. Hierdie verval of energieverlies veroorsaak dat n atoom van een soort, die moedernuklied, omge ...

                                               

Relatiewe digtheid

Die relatiewe digtheid of SG is die verhouding van die digtheid van n stof tot die digtheid van n verwysingstof. Skynbare relatiewe digtheid is die verhouding van die gewig van n volume van die stof tot die gewig van n gelyke volume van die verwy ...

                                               

Relatiewe snelheid

Die relatiewe snelheid v → B A {\displaystyle {\vec {v}}_{\mathrm {BA} }} is die snelheid van ’n voorwerp of waarnemer, B, in die russtelsel van ’n ander voorwerp of waarnemer, A. As dit konstant is, v → B A = − v → A B {\displaystyle {\vec {v}}_ ...

                                               

Skalaar

’n Skalaar verwys in die ruimste sin na ’n gewone getal. Die term word veral in wiskunde en fisika gebruik. Terwyl n vektor beide ’n rigting en ’n grootte het, het ’n skalaar slegs ’n grootte. In fisika word gepraat van ’n "skalêre grootheid" wan ...

                                               

Skokgolf

’n Skokgolf in fisika is ’n soort voortplantende versteuring wat vinniger beweeg as die spoed van klank in die spesifieke medium. Nes ’n gewone golf, het ’n skokgolf energie en kan dit deur ’n medium voortplant, maar dit word gekenmerk deur ’n sk ...

                                               

Snelheid

Die snelheid van n liggaam verwys na die tempo waarteen die posisie van die liggaam verander, met inbegrip van die rigting waarin dié verandering plaasvind. Dit kan ook beskryf word as die verplasing van die liggaam in n gegewe tydinterval, weere ...

                                               

Staande golf

In die fisika is n staande golf, ook bekend as n stilstaande golf, n golf wat mettertyd ossilleer, maar waarvan die piekamplitude-profiel nie in die ruimte beweeg nie. Die piekamplitude van die golf ossillasies op enige punt in die ruimte is kons ...

                                               

Stromingsleer

Stromingsleer is die wetenskap wat die beweging van gasse en vloeistowwe beskryf. Dit kan onderverdeel word in aerodinamika en hidrodinamika. Stromingsleer het baie toepassings, soos om die kragte op vliegtuie te bereken, te bepaal hoeveel olie d ...

                                               

Temperatuur

Temperatuur is n fisiese eienskap van n fisiese stelsel wat onderliggend is aan die algemene begrip van warmte en koue; iets wat warmer is het gewoonlik n hoer temperatuur. Temperatuur is een van die belangrikste groothede in die studie van termo ...

                                               

Terminale snelheid

Terminale snelheid is die hoogste snelheid haalbaar deur n voorwerp wat in vryval is. Dit gebeur wanneer die som van die sleurkrag en dryfvermoe gelyk is aan die afwaartse gravitasiekrag wat op die voorwerp inwerk. Omdat die netto krag op die voo ...

                                               

Termodinamiese toestand

In termodinamika is n termodinamiese toestand van n stelsel die toestand op n spesifieke tydstip, wat volledig geïdentifiseer word deur waardes van n geskikte stel parameters wat bekend staan ​​as toestandsveranderlikes of termodinamiese verander ...

                                               

Tevatron

Tevatron is Fermilab se partikelversneller wat naby Chicago gelee is. Die versneller word gebruik om protone en antiprotone met mekaar te laat bots. Die eerste lopie vind plaas vanaf Julie 1990 tot Augustus 1995 met n swaartepuntenergie van 1.8 T ...

                                               

Thomson-verstrooiing

Thomson-verstrooiing is die elastiese verstrooiing van elektromagnetiese straling deur ’n vry, gelaaide deeltjie, soos beskryf word deur die elektrodinamika. Met Thomson-verstrooiing bly die kinetiese energie van die deeltjie en die energie van d ...

                                               

Vertikaal

Vir die gelyknamige musiekgroep, sien Vertikaal musiekgroep. Vertikaal is die lyn wat in dieselfde rigting as swaartekrag wys. Dit wil sê, die lyn wat reguit opwaarts of afwaarts loop. Die vertikaal is reghoekig aan die horisontale vlak.

                                               

Viskositeit

Viskositeit of vloeitraagheid is n maatstaf van die weerstand van n vloeistof teen skuif- of trekspannings wat dit wil vervorm. In alledaagse terme word daar na die eienskap verwys as die "dikte" van die vloeistof of die vloeibaarheid daarvan. Wa ...

                                               

Volume

Volume, is die hoeveelheid spasie wat n voorwerp inneem. As basis geld dit dat die inhoud van n reghoekige blok gelyk is aan lengte × breedte × hoogte. Volume word gemeet in kubieke meter, desimeter, sentimeter, millimeter, ensovoorts. Om vloeist ...

                                               

Wringkrag

In fisika, kan wringkrag informeel gedefinieer word as n krag wat n draaiende beweging tot gevolg het. Hierdie krag word gedefinieer as die lineêre krag vermenigvuldig met n radius. Die SI-eenheid vir wringkrag is die newton-meter. Die simbool vi ...

                                               

Wrywing

Wrywing is die krag wat weerstand teen die relatiewe beweging van soliede oppervlaktes, vloeistoflae, en materiele elemente wat teen mekaar gly bied. Droe wrywing weerstaan relatiewe beweging tussen twee vaste oppervlakke in kontak. Droe wrywing ...

                                               

Bewysgebaseerde medisyne

Bewysgebaseerde medisyne is n benadering tot mediese praktyk wat bedoel is om besluitneming te optimaliseer deur die gebruik van bewyse uit goed ontwerpte en goed gevoerde navorsing te beklemtoon. Alternatiewe mediese praktyke word nie as bewysge ...

                                               

Elektromiografie

Elektromiografie is n ondersoektegniek wat die elektriese aktiwiteit van spiere meet. Dit word algemeen in die geneeskunde en vir sportwetenskap aangewend. Die spier se elektriese aktiwiteit word op n rekenaar of papier geregistreer, en word soms ...

                                               

Fluoridering

Fluoridering of fluoridasie is die byvoeging van fluoried by drinkwater, kos en kosmetika soos tandepasta om tandbederf te help voorkom. Fluoor is n spoorelement in grond, water en groente, maar word – anders as byvoorbeeld yster, sink en jodium ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →